Τα rapidfire Wii mod

Οι οξείδοι είναι ξανά. Απλά δεν μπορούν να γυμνάσουν να πιέσουν το κουμπί πυρκαγιάς, καθώς και από μόνοι τους. Έχουν κάνει μια γρήγορη πυρκαγιά για το Wii. Είπαν ότι το mod δεν ήταν πολύ σκληρό, καθώς η Nintendo χαρακτηρίστηκε ό, τι ωραία στο PCB. Μας αρέσει ότι έχουν προσθέσει το πίσω φως στο κουμπί για να σας πω ότι είστε σε λειτουργία γρήγορης πυρκαγιάς.

[Ευχαριστώ Mark]

Leave a Reply

Your email address will not be published.